Alakokoproteesin retentoiminen implantein / Vodcast-sarja Iltakoulu / live lähetys 16.11.2021

Alakokoproteesin retentoiminen implantein / Vodcast-sarja Iltakoulu / live lähetys 16.11.2021

Viidentenä teemana Iltakoulu-sarjassa on Alakokoproteesin retentoiminen implantein. Teemaa käydään läpi toimenpidevideoiden avulla. Tutkimusten mukaan suun terveyteen liittyvää elämänlaatua mittaavia kriteerejä käytettäessä implanttikiinnitteisten kokoproteesien käyttäjät kokivat elämänlaatunsa merkittävästi paremmaksi kuin tavanomaisten kokoproteesien käyttäjät.

Koulutuksen pohjustuskeskustelu käytiin 29.6.2021 erikoishammasteknikko Jani Ulman kanssa. Janin kanssa juteltiin mm. kokoproteesin retentioon vaikuttavista tekijöistä erikoishammasteknikon ja hammaslääkärin näkökulmista.

Alakokoproteesin retentoiminen implantein - vodcast tarjotaan 16.11.2021 tiistaina live lähetyksenä. 20 ensimmäisen ilmoittautujan osalta lähetys alkaa 16.30. Muiden osalta lähetys alkaa klo 16.45. Ilmoittautuminen alempana!


Pohjustuskeskustelu

  • Vieras: EHT Jani Ulma, Länsihammas Oy
  • Isäntä: HLL Mikko Nyman, QAdental

Katso pohjustuskeskustelu


Alakokoproteesin retentoiminen implantein vodcast

Vodcastin sisältö on täydennyskoulutusta ja siitä tulee tentti. Hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen, jolla voi hakea täydennyskoulutuspisteitä ja muutenkin osoittaa katsoneensa koulutuksen. 

Ilmoittaudu