Webinaari 16.6.2023 - Parodontiitti ja yleissairaudet sekä Lumoral-hoito, Prof. EHL Anna Maria Heikkinen ja Dos. EL Tommi Pätilä

Webinaari 16.6.2023 - Parodontiitti ja yleissairaudet sekä Lumoral-hoito, Prof. EHL Anna Maria Heikkinen ja Dos. EL Tommi Pätilä

Tässä webinaarissa käydään läpi parodontiittia ja sen yhteyttä eri pitkäaikaissairauksiin. Luennoimassa ovat prof. EHL Anna Maria Heikkinen ja dos. EL Tommi Pätilä. Anna Maria on koulutukseltaan parodontologian ja terveydenhuollon erikoishammaslääkäri, Tommi lasten sydän- ja rintaelinkirurgian erikoislääkäri. Tommi on ollut myös mukana kehittämässä Lumoral-hoitoa. Tommin luento sisältää esittelyn Lumoral-hoidon toimintaperiaatteesta ja tutkimustuloksista.

 

Anna Marian luento

  • parodontiitin patogeneesin ja riskitekijöiden nykykäsityksestä, mikä on keskeistä?
  • miten parodontiittia voidaan ennaltaehkäistä ?
  • parodontiitin hoidosta ja ylläpitohoidosta, miten sitä voidaan tehostaa?
  • voidaanko parodontiitin hoidolla edesauttaa pitkäaikaissairauksien hoitotasapainoa?

 

Tommin luento

  • Lumoralin toimintaperiaate
  • HOPE-CP-tutkimuksen tulokset (Euroopan laajin satunnaistettu Parondontiitti-tutkimus)
  • Sydänkirurgin näkökulma: Parodontiitin yhteys sydänsairauksiin

 

Voit halutessa esittää kysymyksiä luennoitsijoille etukäteen tällä sivulla kommentoimalla.

 

Kouluttajat: EHL Dos. Annamaria Heikkinen & EL Dos. Tommi Pätilä

Aika: Perjantai 16.6.2023 klo 14.00 - ~16.00

 

Ilmoittaudu

Tarvittaessa voit ladata työnantajaa varten täydennyskoulutushakemuksen tästä.

llmoittautuminen ei ole sitova. Saat linkin viimeistään muutamaa tuntia ennen webinaaria. Webinaarista tulee myös tentti tälle sivulle ennen koulutuksen alkamista. Hyväksytystä suorituksesta saat todistuksen, jolla voit hakea täydennyskoulutuspisteitä ja muutenkin osoittaa katsoneesi luennon.

 

Poikkeuksellisesti webinaari on julkisesti katsottavissa suorana lähetyksenä www.qadental.com/lumoral Linkkiä voi halutessa jakaa kollegoille. Linkki aukeaa vasta noin päivää ennen webinaaria. Tallenne tulee vain QAdentaliin.