Webinaari 31.5.2024 - Säteilysuojaimet UpToDate ja perustietoa säteilystä, sairaalafyysikko Antti Hakkarainen

Webinaari 31.5.2024 - Säteilysuojaimet UpToDate ja perustietoa säteilystä, sairaalafyysikko Antti Hakkarainen

Säteilyn fysiikkaa ja biologiaa

Luento sisältää perustietoa säteilystä, sen vaikutusmekanismeista, riskeistä ja haitoista. Riskejä tarkastellaan hammastutkimuksista saatavien potilasannosten osalta ja verrataan niitä muualta ympäristöstä aiheutuviin säteilyriskeihin.

 

Säteilysuojaimet UpToDate

Säteilylaki velvoittaa toiminnanharjoittajaa pitämään potilaiden saamat säteilyannokset niin pieninä kuin kohtuudella mahdollista. Potilaiden säteilysuojaimia on käytetty kuvantamista tekevissä yksiköissä vuosikymmenten ajan vähentämään potilaiden saamaa annosta. STUK on julkaissut 1/2024 oppaan potilaan suojaamisesta röntgentutkimuksissa, jossa suojaimien käytöstä suositellaan kategorisesti luopumaan. Luennolla käydään läpi uudet suositukset ja niiden lähtöoletukset sekä perusteet. 

 


Kouluttaja: Antti Hakkarainen, sairaalafyysikko

Aika: Perjantai 31.5.2024 klo 14.30 - ~16.30

 

 

Ilmoittaudu

Tarvittaessa voit ladata työnantajaa varten täydennyskoulutushakemuksen tästä.

llmoittautuminen ei ole sitova. Saat linkin viimeistään muutamaa tuntia ennen webinaaria. Webinaarista tulee myös tentti tälle sivulle ennen koulutuksen alkamista. Hyväksytystä suorituksesta saat todistuksen, jolla voit hakea täydennyskoulutuspisteitä ja muutenkin osoittaa katsoneesi luennon.