Digital dentistry

Koulutusilta 12.4.2024 - Sivualueen kruunut ja lyhyet hammaskantoiset sillat digitaalisesti - EHL Iiro Linko & HT Oliver Männik

Yksittäiset kruunut ja pienet sillat voivat parantaa monen hampaan ennustetta. Jokaisen korjaavaa hoitoa tekevän hammaslääkärin kannattaa ottaa tämän kurssin tiedot omaan työkalupakkiin. Tule kuulemaan mihin kannattaa kiinnittää huomiota kun tekee kruunuja ja siltoja digitaalisesti jäljentäen. Luvassa on infoa:

  • materiaalivalinnoista
  • hionnoista
  • skannausvinkkejä
  • potilasvalinnasta (silta vs. implantti tai milloin perinteinen jäljennös)
  • sementointivinkit

Asioida käydään läpi hammaslääkärin ja hammasteknikon näkökulmista.