Periodontics

Uskallanko puuduttaa / Vodcast-sarja Iltakoulu / 21.5.2021

Kohderyhmä: suuhygienistit ja hammaslääkärit.

Kolmantena teemana Iltakoulu-sarjassa on Uskallanko puuduttaa. Teoriaosiossa käymme läpi mm. anatomiaa, anamneesia, paikallispuudutusta, puudutuksen yleisimpiä komplikaatioita ja teknisiä haasteita, ml. johtopuudutus.