Podcasts and vodcasts

Podcasts and vodcasts


Pintaa syvemmälle (protetiikkaan) vodcast-sarja sukeltaa pintaa syvemmälle protetiikan ja implantologian maailmaan. 


Muutkin mogaa on koulutuksellinen (tentittävissä) vodcast-sarja, joka keskittyy potilastapauksiin, joissa komplikaatioriski on suurentunut tai joissa komplikaatio on jo tapahtunut. 

QAdental Original


Käypää hoitoa podcast-sarjassa käydään läpi hammaslääketieteen Käypä hoito - suositukset yksi kerrallaan.


Ala Tutuksi vodcast-sarjassa käydään tutustumassa alamme eri toimijoihin ja heidän työhönsä. 

QAdental Original


Iltakoulu on koulutuksellinen (tentittävissä) vodcast-sarja, jossa käydään läpi potilastapauksia vieraana olevan spesialistin kanssa. Sisältö on täydennyskoulutusta ja näin ollen myös tentittävissä. 

QAdental Original


Karonkka podcast-sarja nostaa esiin henkilöitä, jotka ovat tehneet väitöskirjoja hammaslääketieteen alalta Suomessa. 

QAdental Original


Hammas rattaissa vodcast-sarja pureutuu hammaslääketieteen, yrittäjyyden ja taloustieteen poikkitieteellisiin ilmiöihin.

QAdental Original


Kujanjuoksu (14) podcast-sarja pureutuu erikoishammaslääkärikoulutukseen Suomessa.

QAdental Original


QAdentalin tarina

QAdental Original


Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja EHL Henna Virtomaan haastattelu

QAdental Original


Suun ja muun kuulumiset podcast, jossa puhutaan hampaista, suusta ja kaikesta muustakin terveyteen liittyvästä, mutta selkokielisesti, jotta jokaisella kuulijalla olisi mahdollisuus ymmärtää mistä puhutaan.


Blogs

Wannabee proteetikko