QAdental podcasts and vodcasts

Vodcasts


PäiväQAhvit on koulutuksellinen (tentittävissä) vodcast-sarja, jossa käydään läpi teemaa kuin teemaa asiantuntijavieraan kanssa.

QAdental Original


Muutkin mogaa on koulutuksellinen (tentittävissä) vodcast-sarja, joka keskittyy potilastapauksiin, joissa komplikaatioriski on suurentunut tai joissa komplikaatio on jo tapahtunut. 

QAdental Original


Iltakoulu on koulutuksellinen (tentittävissä) vodcast-sarja, jossa käydään läpi teemoja ja potilastapauksia vieraana olevan spesialistin kanssa hyödyntäen toimenpidevideoita. 

QAdental Original


Pintaa syvemmälle (protetiikkaan) vodcast-sarja sukeltaa pintaa syvemmälle protetiikan ja implantologian maailmaan EHL Timo Suojärven luotsaamana.


Ala Tutuksi vodcast-sarjassa käydään tutustumassa alamme eri toimijoihin ja heidän työhönsä. 

QAdental Original


Ala Haltuun vodcast-sarjassa tutustutaan eri erikoisaloihin ja hammashoitajan rooliin kunkin erikoisalan osalta. 

QAdental Original


Hammas rattaissa vodcast-sarja pureutuu hammaslääketieteen, yrittäjyyden ja taloustieteen poikkitieteellisiin ilmiöihin.

QAdental Original


Etähammashoito vodcastissa pohditaan etähammaslääketieteen ja erityisesti etähammashoidon tarjoamia mahdollisuuksia ja myös haasteita. 


 

Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja EHL Henna Virtomaan haastattelu

QAdental Original


QAdentalin tarina

QAdental Original


 

Podcasts


Käypää hoitoa podcast-sarjassa käydään läpi hammaslääketieteen Käypä hoito - suositukset yksi kerrallaan.

QAdental/Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia


Karonkka podcast-sarja nostaa esiin henkilöitä, jotka ovat tehneet väitöskirjoja hammaslääketieteen alalta Suomessa. 

1. kausi QAdental Original

2. kausi QAdental/Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia


Kujanjuoksu (14) podcast-sarja pureutuu erikoishammaslääkärikoulutukseen Suomessa.

QAdental Original


QAdental Podcast sarjassa keskustellaan hammaslääketieteen aiheista laidasta laitaan.

QAdental Original


Suun ja muun kuulumiset podcast, jossa puhutaan hampaista, suusta ja kaikesta muustakin terveyteen liittyvästä, mutta selkokielisesti, jotta jokaisella kuulijalla olisi mahdollisuus ymmärtää mistä puhutaan.


 

Blogs


Wannabee proteetikko