Dental public health

Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD) - suositus / Podcast-sarja Käypää hoitoa

Toisena läpikäytävänä Käypä hoito - suosituksena on Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD). Vieraana ovat työryhmän puheenjohtaja professori Kirsi Sipilä sekä työryhmän jäsenet Marika Doepel ja Ritva Näpänkangas. 

 

Katso muut sarjan podcastit ja julkaisuaikataulu tästä