Esthetic dentistry

Vieraana EHL (prot) HLT Jenni Hjerppe / Vodcast-sarja Pintaa syvemmälle (protetiikkaan)

Tässä jaksossa syvennytään EHL, HLT Jenni Hjerppen kanssa proteetikon työnkuvan ja hoitokäytäntöjen maailmaan vertaillen työtapojen, menetelmien ja lähestymistapojen eroja suomalaisen ja sveitsiläisen yliopistoklinikan välillä.

Puhutaan työnkulusta, implantologiasta, protetiikasta yleisesti, digitaalisen tekniikan hyödyntämisestä ja toisaalta sen vaikutuksesta menetelmiin ja käytettyihin osiin ja materiaaleihin.

Jakson ja vodcast -sarjan isäntänä toimii EHL Timo Suojärvi.