Microbiology

Webinaari 29.11.2024 - Infektioturvallinen työskentely, Dos. EL, EHL Hanna Välimaa

Koulutuksessa käydään läpi ajankohtaiset ohjeet vastaanotolla noudatettavista tavanomaisista varotoimista ja kerrataan tilanteet, joissa tavanomaisten varotoimien lisäksi suositellaan noudatettavaksi lisävarotoimia. Koulutuksessa esitetään myös video vastaanottohuoneen aamupyyhinnästä, välipyyhinnästä ja loppupyyhinnästä.