Koulutussarja: Karies haltuun, EHL Heikki Alapulli / EHL HLT Eija Salmela / EHL Anne Laajala

Koulutussarja: Karies haltuun, EHL Heikki Alapulli / EHL HLT Eija Salmela / EHL Anne Laajala

Karies on maailmanlaajuisesti yksi yleisimpiä sairauksia. Hammaslääkärien jokapäiväistä työtä on kariesleesioiden korjaava hoito ja vielä harmillisen usein sekundaarikariesleesioiden. Kaikki tietävät että omahoito on kuitenkin tärkein seikka karieksen preventiossa, mutta sen opastamiseen potilaalle käytetään liian vähän resursseja eikä sen onnistumista seurata riittävästi. Hyvä omahoito opitaan jo lapsuudessa opetuksen ja esimerkin kautta.

Karies haltuun koulutussarjan kaksi ensimmäistä koulutusta keskittyvät teemaan pedodontian ja kolmas aikuispotilaiden näkökulmasta. Kaksi ensimmäistä koulututusta on suunnattu kaikille suun terveydenhuollon ammattilaisille, jotka osallistuvat lapsipotilaiden hoitoon. Kolmas koulutus on suunnattu hammaslääkäreille.

Ensimmäisessä webinaarissa käsitellään lasten hampaiden reikiintymisen varhaisdiagnostiikkaa, karieksen hallintatoimia ja verkostoitumisen tärkeyttä arjen työssä lasten suun terveyden parissa. Toisessa webinaarissa käydään läpi karieksen hallintaa ja pysäytyshoitoa: Mitä mahdollisuuksia ja menetelmiä on olemassa ennen korjaavaan hoitoon tarttumista, painotuksen ollessa resiini-infiltraatiotekniikassa.

Kolmannessa koulutuksessa fokus on aikuispotilaissa. Kurssin tavoite on oppia arvioimaan potilaan kariehoidon tarvetta yksilöllisesti, ja oppia valitsemaan hoitolinja potilaskohtaisesti. Lisäksi koulutukseen sisältyy hands-on harjoittelu, jossa tehdään premolaariin ja molaariin muovionlayt. Tämä järjestetään paikan-päällä-koulutuksena Clarion Hotel Helsingissä ja mukaan mahtuu 10 hammaslääkäriä. 

Kaikista koulutuksista tulee tallenne ja tentti. Koulutusten sivuilla voi ilmoittautua mukaan ja myös esittää luennoitsijalle kysymyksiä etukäteen.

Suositeltavaa etukäteiskuunneltavaa ennen koulutuksia ovat Käypää hoitoa podcast -sarjan jaksot

 


Koulutukset

 

Pedodontia

Pedodontian sisällön osalta pohjustuskeskustelu käytiin EHL Heikki Alapullin ja HLL Mikko Nymanin kesken. Keskustelussa pohditaan lapsipotilaan kohtaamista ja vanhempien kanssa käytäviä keskusteluja.

Katso keskustelu

 

 

Aikuisten kariologia

Pohjustuskeskustelu teemaan käytiin STAL:in toiminnanjohtaja suuhygienisti Mirkka Järvisen kanssa. Keskustelussa käydään läpi Karies (hallinta) Käypä hoito suosituksesta tuttua teemaa, motivoiva keskustelu. 

Katso keskustelu