Periodontics

Videoluentojen tenttiminen ja todistus / Video lecture exams and certificates

Nyt voit tenttiä QAdental original merkattuja videoluentoja QAdentalin EXTRA-osiossa. Kts. mallitentti tästä. Hyväksytystä tentistä saat todistuksen, jolla voit hakea täydennyskoulutuspisteitä ja muutenkin osoittaa katsoneesi luennon.