TeoriaBasics

TeoriaBasics

 

Kokonaisuus on tarjolla QAdentalin vuosilisenssiläisille ja organisaatioasiakkaille. Perusjäsenillä ei ole pääsyä suurimpaan osaan alla olevista koulutuksista. 

Implanttihoidot kannattaa aloittaa yksittäisten hampaiden korvaamisella selkeässä purennassa ei-esteettisellä alueella. Teoriapohja pitää kuitenkin rakentaa ennen kuin yksinkertaisiakaan hoitoja alkaa harjoitella ja toteuttaa käytännössä. Myös käytännön harjoittelu vähintäänkin malleilla on tarpeellista. Suositeltavaa on suorittaa vähintään implanttiprotetiikan ajokortin toinen (Komponentit tutuksi) ja mielellään myös kolmas (Mestari-Kisällit valmennus) osa. Alla olevassa EHL Timo Suojärven kaaviossa näytetään suuntaa-antavasti miten hoidon vaativuustaso kasvaa eri tilanteissa. 

 

 

Koulutukset tulee olla katsottuina ja tentittyinä ennen lopputentin suorittamista. Huomioi että saatat jo olla suorittanut ja maksanut osan koulutuksien tenteistä. Tenttitodistukset ovat latautuneet profiilitietoihisi 3/2022 lähtien. Sitä ennen todistukset on lähetetty sähköpostilla. Osa sisällöstä ei ole tentittäviä, mutta niistäkin tulee kysymyksiä lopputenttiin. Lopputentistä saa erillisen todistuksen, josta käy ilmi suoritettu koulutuskokonaisuus. 

Teoriakokonaisuuksiin saattaa tulla lisää koulutuksia tulevaisuudessa. Jos olet tehnyt lopputentin jo aiemmin niin tenttimällä uuden koulutuksen saat  pyytämällä myös uudella koulutuksella päivitetyn todistuksen kyseisestä teoriakokonaisuudesta.

TeoriaBasics kokonaisuuden hinta on 248 € ja se koostuu tenttimaksuista. Koulutusten kestot yhteensä on noin 16 tuntia (21 täydennyskoulutuspistettä). Organisaatioasiakkaiden hammaslääkärit voivat käyttää koulutuspakettiin kuuluvia tenttimisoikeuksia. 

Palaa tästä Implantologian koulutuskokonaisuudet pääsivulle.

 


TeoriaBasics

 

Basics of the basics

Kokonaisuuden ensimmäisissä koulutuksissa keskitytään perusasioihin, alkaen potilasvalinnasta ja tutkimuksesta yksittäisen implanttityön jäljentämiseen, valmistamiseen ja kiinnittämiseen, unohtamatta jälkihoitoa. 

 

Implanttiprotetiikan perusteet - EHL HLT Peter Rusanen 

Luennon ensimmäisessä osiossa käydään läpi yleisiä asioita implantologiasta: Onnistumisprosentteja, mikä johtaa implanttihoidon tarpeeseen ja mihin implanttihoidolla pyritään. Toisessa osiossa käydään läpi potilasvalintaa ja riskiryhmien tunnistamista. Kolmas osio käy läpi potilaan tutkimista ja implanttihoidon suunnittelua. Neljännessä osiossa käydään läpi käytännön toteutusta videoiden avulla perinteisellä workflow:lla. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä käydään läpi potilaan omahoitoa.

Kesto: 101 min - tentittävä koulutus

 

Menetetty hammas - EHL HLT Peter Rusanen, HLL Mikko Nyman, Dos. EL Jyrki Törnvall & EHL Tuomas Pakkala

Koulutuksessa keskitytään puhtaasti käytännön toteutukseen. Koulutuksessa käydään läpi implanttihoitoa aina hampaan poistosta pysyvän implanttikruunuun kiinnitykseen toimenpidevideoiden ja valokuvien avulla. Ensimmäisen potilastapauksen kohdalla fokus on hampaan poiston suunnittelussa ja toteutuksessa, implanttikirurgian suunnittelussa sekä itse implanttileikkauksessa. Toisessa potilastapauksessa keskitytään implanttiprotetiikan suunnitteluun ja toteutukseen. 

Kesto: 181 min - tentittävä koulutus

 

Menetty hammas (pohjustuskeskustelu) - HTM Aki Lindén & HLL Mikko Nyman 

Edellisen koulutuksen pohjustuskeskustelu hammasteknikkomestari Aki Lindénin kanssa tuo mukaan hammasteknologista näkökulmaa implanttihoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Keskustelussa käydään läpi hoidon suunnittelua, jäljentämistä, väliaikaistamista ja materiaalivalintoja hammasteknikon ja hammaslääkärin näkökulmista. 

Kesto: 58 min

 

Implanttikruunun valmistus - HLL Mikko Nyman & EHT Jani Ulma 

Ohjelmassa esitetään implanttikruunun valmistuksen vaiheet vastaanotolta ja laboratoriosta, painotuksen ollessa teknisessä osuudessa ja digitaalisessa workflow:ssa. Aiempiin koulutuksiin verrattuna lisätietoa saadaan juurikin teknisestä osuudesta ja digitaalisesta workflow:sta sekä hammaslääkärin ja teknikon välisestä yhteistyöstä. Vastaanotolla: CEREC Primescan, laboratoriossa: CEREC inLab, yksilöllinen jatke: Atlantis, kruunumateriaali: Cercon xt ML.

Kesto: 50 min

 


Riskien tunnistaminen ja vahinkojen välttäminen

Seuraavassa kahdessa koulutuksessa syvennytään lisää riskien hallintaan, mikä linkittyy vahvasti potilasvalintaan ja huolelliseen preoperatiiviseen tutkimukseen sekä suunnitteluun. 

 

Potilasvahinkojen välttäminen protetiikassa - EHL Timo Suojärvi

Proteettiset potilasvahingot ovat potilasvakuutuskeskuksen tilastoissa ikävästi kärkisijoilla endodonttisten vahinkojen kanssa. Usein kyseessä on ollut puutteellinen hoidon suunnittelu ja sen myötä toteutus. Koulutuksessa käydään läpi proteettisten hoitojen suunnittelua ja toteutusta potilasvahinkonäkökulmasta. Tavoitteena on, että kliinikko osaisi arvioida hoidon vaativusastetta jo suunnitteluvaiheessa. Huolellinen suunnittelu on onnistuneen hoidon kulmakivi. Tämä korostuu vielä erityisesti implanttihoidoissa.

Kesto: 81 min - tentittävä koulutus

 

Peri-implantiitti - EHL Martta Martola

Peri-implantiitti kehittyy jopa 20 %:lle implanttipotilaista. Kyseessä on merkittävä ongelma, joka jokaisen implanttihoitoja toteuttavan kliinikon tulee tietää ja tunnistaa. Luennolla käydään alkuun läpi implanttia ympäröivät kudokset niiden ollessa terveenä, jonka johdattelemana siirrytään peri-implanttimukosiitin ja aina peri-implantiitin diagnostiikkaan sekä riskiarvioon. Peri-implantiitin hoitoa ja leikkaustekniikoita käydään läpi kliinisten kuvien sekä toimenpidevideon avulla. 

Kesto: 74 min - tentittävä koulutus

 

Implanttikeissejä - EHL HLT Peter Rusanen & HLL Mikko Nyman

Koulutuksessa käydään läpi implanttihoitoihin liittyviä potilastapauksia, joissa on jo sattunut komplikaatioita tai joissa komplikaatioiden riski on suurentunut. Potilastapausten avulla käydään läpi perisyitä ja ratkaisuja mm. seuraaviin: heiluva implanttikruunu, heiluva implantti, peri-implantiitti ja -implanttimukosiitti sekä hajonneet osat.

Kesto: 72 min - tentittävä koulutus

 


Tärkeä tunnistaa!

Seuraavissa koulutuksissa käydään läpi erityisesti esteettisen alueen implanttihoitoja (aina vaativia) ja pohditaan myös oikomishoidollisia näkökulmia.  Yksinkertaistakin implanttiprotetiikkaa suorittavan kliinikon on tärkeä tunnistaa "vaaranpaikat" ja tarvittaessa osata ohjata potilas eteenpäin oikomishoidon tai/ja protetiikan erikoishammaslääkärille. 

 

Luu- ja pehmytkudosregeneraatio etualueella - EHL Ilkka Pallonen & EHL Timo Suojärvi

Kyseessä on Implantologiaa advanced webinaarisarjan ensimmäinen koulutus, jossa keskitytään etualueen implantointeihin aina poistosta lopulliseen rakenteeseen ja pohditaan miten laajempia toimenpiteitä voitaisiin välttää sekä toisaalta miten ja milloin ne tulee tehdä jos ovat tarpeen. Koulutus koostuu havainnollistavista esimerkkitapauksista sisältäen runsaasti kuvamateriaalia ja myös toimenpidevideoita. 

Kesto: 144 min - tentittävä koulutus

 

Implanttiprotetiikka esteettisellä alueella - EHL Timo Suojärvi & EHL Ilkka Pallonen 

Kyseessä on Implantologiaa advanced webinaarisarjan toinen koulutus, jossa keskitytään esteettisen alueen implanttiprotetiikkaan. Pohditaan mm. mitä suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon, mitä huomioida jos puuttuu useampia etuhampaita, miten implanttien asemointi vaikuttaa, miten pehmytkudoksia hallitaan ja muokataan, mikä rooli väliaikaisilla rakenteilla on sekä miten hoitotuloksista saadaan ennustettavia ja kestäviä. Koulutus koostuu havainnollistavista esimerkkitapauksista sisältäen runsaasti kuvamateriaalia ja myös toimenpidevideoita. 

Kesto: 124 min - tentittävä koulutus

 

Pintaa syvemmälle (protetiikkaan) - EHL Timo Suojärvi, vieraana EHL Virpi Myller

Protetiikan erikoishammaslääkäri Timo Suojärvi käy vieraansa oikomishoidon erikoishammaslääkäri Virpi Myllerin kanssa läpi oikomishoidon tuomia mahdollisuuksia protetiikkaan ja implanttihoitoihin. Vaikka kliinikko ei toteuttaisikaan haasteellisempia implantologisia hoitoja, on hänen kuitenkin syytä tunnistaa tilanteita, joissa oikomishoidon keinoin voidaan esimerkiksi luoda tilaa tai intrudoida hampaita implanttihoitoa silmällä pitäen. Tästä aiheesta löytyy lisää sisältöä advanced osiosta. 

Kesto: 62 min

 


Kaikki katsottu ja tentit suoritettu?

Onnittelut teoriaosuuden läpikäynnistä! Varmista että olet suorittanut tentit hyväksytysti ja todistukset löytyvät My Profile osiostasi. Jäljellä on enää lopputentti, joka koostuu 50 oikein-väärin väittämästä. Oikein on saatava 70 %, jotta tentin läpäisee. Suorittamalla lopputentin hyväksytysti saat siitä erillisen todistuksen, jossa TeoriaBasics osuus on koottu yhteen todistukseen. Sen jälkeen voit jatkaa eteenpäin implanttiprotetiikan ajokortin suorittamista osallistumalla Mestari-Kisällit valmennukseen.

 

 

Suorita lopputentti

 

Palaa tästä Implantologian koulutuskokonaisuudet pääsivulle.

 


Muuta teemaan liittyvää

Konsultaatioita QAdentalin Q&A osiosta

Patient case presentations osiosta löytyy implantologisia potilastapauksia.

Procedure videos osiosta löytyy implantologisia toimenpidevideoita.