Webinaaritallenne (rajoitettu katseluoikeus): Säteilysuojaimet UpToDate ja perustietoa säteilystä, sairaalafyysikko Antti Hakkarainen

Webinaaritallenne (rajoitettu katseluoikeus): Säteilysuojaimet UpToDate ja perustietoa säteilystä, sairaalafyysikko Antti Hakkarainen

 

Katsottavissa lisenssillä

Jos sinulla on jo lisenssi, klikkaa alta "Katso webinaaritallenne"

 

Hanki lisenssi

Katso webinaaritallenne

Tarvittaessa voit ladata työnantajaa varten täydennyskoulutushakemuksen tästä.


Katso QAdentalin kaikki säteilysuojelukoulutukset tästä


Koulutus pidettiin 31.5.2024. Kouluttajana toimii sairaalafyysikko Antti Hakkarainen.

 

Säteilyn fysiikkaa ja biologiaa

Luento sisältää perustietoa säteilystä, sen vaikutusmekanismeista, riskeistä ja haitoista. Riskejä tarkastellaan hammastutkimuksista saatavien potilasannosten osalta ja verrataan niitä muualta ympäristöstä aiheutuviin säteilyriskeihin.

 

Säteilysuojaimet UpToDate

Säteilylaki velvoittaa toiminnanharjoittajaa pitämään potilaiden saamat säteilyannokset niin pieninä kuin kohtuudella mahdollista. Potilaiden säteilysuojaimia on käytetty kuvantamista tekevissä yksiköissä vuosikymmenten ajan vähentämään potilaiden saamaa annosta. STUK on julkaissut 1/2024 oppaan potilaan suojaamisesta röntgentutkimuksissa, jossa suojaimien käytöstä suositellaan kategorisesti luopumaan. Luennolla käydään läpi uudet suositukset ja niiden lähtöoletukset sekä perusteet. 

 

Avainsanat

#säteilyntuottaminen #ionisoivasäteily #stokastisethaitat #deterministisethaitat #taustasäteily #säteilynvuorovaikutus #sironta #geenimutaatio #syöpä #säteilysuojain #intraoraalikuva #ptg #kktt #kallolateraali
#säteilyriski #fysikaalinenannos #ekvivalenttiannos #efektiivinenannos #ikäjasyöpä #säteilysuojelu #oikeutus #optimointi


  • Webinaarin luennoitsija: Antti Hakkarainen, sairaalafyysikko

  • Luennon kokonaispituus: 99 min / min. 2  täydennyskoulutuspistettä / 2 tuntia ST-koulutusta

  • Suorittamalla oikein/väärin tentin sisällöstä, voit osoittaa osallistuneesi täydennyskoulutukseen ja saada täydennyskoulutuspisteet